Logo

Kurser

Skydd

Skydd

Utbildning rger grundläggande kunskaper och färdigheter inom ramen för att säkra säljarens konto på Amazon. Kontorsskyddsutbildningen täcker både teoretiska och praktiska problem i samband med erkännande och förebyggande av hot som uppstår vid försäljning på Amazon-plattformen.

 

Kontorsskyddsträning riktas både till säljare som börjar sin verksamhet och de som redan säljer.

Omfattningen av konto skyddsåtgärder:

 

Kontobeskrivning på Amazon - teori:

- Information om farorna som följer av Amazonas regler

- Information om riskerna i samband med aktiviteter på Amazon

- Information om externa hot

 

Kontobeskrivning på Amazon - övning:

- Genomföra förebyggande åtgärder för att skydda försäljningskontot

- Presentation av kontosäkerhetsmetoder

- Diskussion och tillämpning av nödsättningsmetoder för konto status