Logo

Kurser

Konsumenttjänst

Konsumenttjänst

Konsumenttjänst är en utbildning som ger de viktigaste färdigheterna inom sälj- och kundkommunikation på Amazon-plattformen. Utbildningen omfattar den nödvändiga kunskapen för att driva en professionell kommunikation med kunden som är i linje med Amazon-standarder. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska delar.

 

Utbildning riktar sig både till säljare som börjar sin verksamhet och de som redan säljer. Utbildningen gör det möjligt för dig att bekanta dig med den grundläggande informationen samt att utöka din kommunikationsförmåga med kunden på Amazon.

Omfattning av utbildning Konsumenttjänst:

 

Konsumenttjänst - teori:

  • Diskussion av Amazonas regler om kommunikation med kunden
  • Diskussion om Amazonas kommunikatörs funktionalitet
  • Presentation av rättigheter, uppgifter och begränsningar i kommunikation och kundservice

Konsumenttjänst - övning:

  • Presentation av Amazonas kommunikations verkliga verksamhet
  • Presentation av kommunikatörens verksamhet i samband med andra Amazon-funktioner
  • lösa problem med kunder med hjälp av riktiga exempel