Logo

Kurser

FBM & FBA

FBM & FBA

FBM - FBA är en utbildning som ger grundläggande kunskaper och färdigheter i genomförandet av två försäljningsmodeller på Amazon. Utbildningen täcker både teoretiska och praktiska frågor relaterade till kunskapen om uppföljning genom försäljare och uppföljning av Amazon-försäljningsmodell.

 

Utbildning FBM - FBA riktas till nystartade företag som behöver omfattande förberedelser inom verifiering och genomförande av försäljningen i de två mest populära modellerna.

Omfattningen av FBM-utbildning - FBA:

 

Försäljning i FBM-modellen - teori:

 • Uppgifter om Amazonas föreskrifter
 • Information om de praktiska aspekterna av försäljningen i FBM-modellen
 • Information om försäljningsoptimering i FBM-modellen

Försäljning i FBA-modellen - teori:

 • Uppgifter om Amazonas föreskrifter
 • Information om de praktiska aspekterna av försäljningen i FBA-modellen
 • Information om försäljningsriskerna i FBA-modellen

Försäljning i FBM-modellen - övning:

 • Diskussion av försäljningskrav i FBM-modellen på ett exempel
 • Presentation av sätt att optimera försäljningen i FBM-modellen
 • Detektering och neutralisering av hot i försäljningen i FBM-modellen

Försäljning i FBA-modellen - övning:

 • Försäljningsimplementering direkt i FBA-modellen
 • Omvandling av försäljning från FBM-modellen till FBA-modellen
 • Detektering och neutralisering av hot i försäljningen i FBA-modellen

Jämförelse av FBM och FBA-försäljningsmodeller:

 • Möjligheter och hot i försäljningen i FBM-modellen
 • Möjligheter och hot i försäljningen i FBA-modellen
 • Utveckling av matchning av båda modellerna till kundens exempel