Logo

Kurser

Användning av konto

Användning av konto

Kontorservice är en utbildning som är avsedd för personer som vill förvärva grundläggande kunskaper och färdigheter i hur man profilerar sig på Amazon. Utbildningen innehåller förberedelser från teoretisk och praktisk sida inom säljpanelhantering.

 

Kontorservice kurs riktar sig till säljare som börjar sin verksamhet på plattformen som vill lära känna de grundläggande funktionerna och stödet från Amazonas försäljningspanel.

Omfattning av träning Kontotjänst:

 

Amazon försäljningspanel - teori:

  • Översyn av försäljningspanelen och grunderna för verksamheten
  • Diskussion om försäljningspanelens funktionalitet
  • Identifiering och erkännande av anmälningar och varningar från försäljningspanelen

Amazon försäljningspanel - övning:

- Övervakning och daglig service av försäljningspanelen

- Försäljningsutveckling via försäljningspanelen

- felsökning och undvikande av fel vid hantering